Misyon / Vizyon

Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Derneği

Misyon

Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Derneği’nin misyonu, başta ülkemizin ve tüm insanlığın yararına fayda sağlamak amacıyla uluslararası öneme sahip sağlıkta yapay zekâ teknolojileri temelli yeni ve güncel bilimsel çıktılar üretecek altyapı için girişimlerde bulunmak, sağlık kuruluşlarının yapay zekâ ve bilişim alanlarındaki gelişimleri için çözüm ortağı olmak, paydaşları bir araya getirmek, sağlık sektörümüzün uluslararası arenadaki rekabet gücüne katkı sağlayacak küresel ölçekli bir dernek olmaktır.

Vizyon

Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Derneği’nin vizyonu, sağlık alanında yapay zekâ temelli bilimsel araştırmalar, projeler, kongre ve sempozyumlar ile uygulama ve eğitim konularını insan merkezli bir yaklaşımla destekleyen ve sağlıkta yapay zekâ çalışmaları yapan merkezlerle iş birliği içinde olan saygın ve öncü derneklerden biri olmaktır.

Neden Sağlıkta Yapay Zekâ?

Yapay zekâ, canlıların analiz ve öğrenme gibi akıllı davranış yeteneklerinin bilgisayarlara kazandırılmasını sağlayan yazılımlar olarak tanımlanabilir. Sürekli gelişen yapay zekâ teknolojileri sayesinde, her geçen gün insanların yaptıklarını daha verimli, daha hızlı ve daha düşük bir maliyetle yerine getiren akıllı sistemler geliştirilmektedir. Başta sağlık sektörü olmak üzere birçok alanda geliştirilen sistemler ivedilikle katma değerli ürünlere dönüştürülerek ülkelerin ekonomilerine önemli katkılar sağlamaktadır. Yakın geçmişte başlayan ve etkilerinin uzun yıllar hissedileceği düşünülen pandemi sürecinde aşı geliştirme süreçlerinde olduğu gibi,  sağlık alanında yapay zekâ ve robotik teknolojilerinin kullanımının önemi bir kez daha görülmektedir. Yapay zekâ temelli teknolojiler sağlık ekosistemimizin en önemli bileşenlerinden biri haline gelmekte ve bununla birlikte erken teşhis, tanı, karar verme, tedavi, araştırma, eğitim, sağlığı koruyup sürdürme alanlarında karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde sağlık alanında yapay zekâ temelli Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş olmakla birlikte, temel araştırmadan başlayıp ürünün piyasaya sürülmesine kadar uzanan yeni teknolojik ürün üretme sürecinin ve de özellikle ticarileştirme kısmının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, yüksek değerlikli AR-GE ve yenilikçilik faaliyetlerinin ticarileştirilmesi yoluyla uluslararası düzeyde rekabetçi, yeni ara veya nihai teknolojik ürünler ile markalar oluşturulması kritik önem arz etmektedir.

Ülkemiz ekonomisinin gelişmiş ülkelere yakınsama sürecinin hızlandırılması ve kalıcı bir şekilde yüksek gelirli ülkeler arasında yer alabilmesi için sağlık alanında modern yapay zeka teknikleri ile geliştirilen teknolojilerin ulusal ve küresel ölçekte uygulanması ve ticarileştirilmesi için yüksek bir efor harcanması gerekliliğinden yola çıkılarak bu alanda gerekli teşkilatlanmaların oluşturulması ve desteklenmesi gerekmektedir. Bu gereksinimleri karşılamak ve sağlıkta yapay zekâ alanında aktif bir şekilde rol almak amacıyla derneğimiz çalışma hayatına başlamıştır.

Derneğimizin Ana Hedefleri

  • Sağlık sektöründe yapay zekâ temelli teknolojik ürün ve marka sayısının artırılmasına katkı sağlamak,
  • Yapay zekâ temelli ürünlerin üretim ve ihracatında sağlık sektörünün payının artırılmasına yönelik politikalar geliştirmek,
  • Nitelikli iş gücü ve araştırmacı yetiştirilmesi için gerekli kuruluşların desteklenmesi için ayni ve nakdi kaynak sağlamak, 
  • Sağlık alanında araştırma yapmak amacıyla ilgili kamu kurumları, üniversiteler, enstitüler ve diğer araştırma kurumları veya bu alanda çalışan özel sektör kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek,
  • Araştırma merkezi, kuluçka, hızlandırıcı, teknoloji ve yenilikçi merkezlerin faaliyetlerinin desteklenmesi için ayni ve nakdi kaynak sağlamak,
  • Sağlık sektörü odaklı teknoloji geliştirme bölgeleri ile işbirliklerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi için ayni ve nakdi kaynak sağlamak,
  • Yenilikçi girişimcilik ekosisteminin uluslararası arenaya taşınması ve geliştirilmesi,
  • Küresel ölçekte benzer çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşlardan teknoloji transferi için yeni ara-yüzlerinin geliştirilmesi süreçlerinde ayni ve nakdi kaynak sağlamak.