YÖNETİM KURULU

 

Ahu PAKDEMİRLİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi


 

Mustafa BERKTAŞ

Başkan Yardımcısı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü


 

Erhan AKDOĞAN

Sekreter

TÜSEB Başkanı


 

Cevdet ERDÖL

Sayman

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü


 

Şuayip BİRİNCİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Sağlık Bakan Yardımcısı


 

Hasan MANDAL

Yönetim Kurulu Üyesi

TUBİTAK Başkanı


 

Necdet ÜNÜVAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Rektörü